kezdokep
irasok

 

Babylon Ősnyelv Akadémia
Előszó | Alapvetés | Nyelvünk szerkezete

Előszó

Szent meggyőződésem, hogy a magyar nyelv ősnyelv, amely lassan és hosszú ideig építette önmagát. Sokan vagyunk azonban, akik hasonlóan gondolkodunk. A különbség köztünk az, hogy az én véleményem szerint a nyelvünkben kell lenni egy bizonyos rendszernek, amely ma is megtalálható, mert az építés csak rendszerben képzelhető el, és egy ősnyelv csak attól lesz ősnyelv, ha van szerkezete, mert mitől különbözne akkor a többitől. Azt gondolom, hogy én a felépítmény kódjait felfedeztem, de sok még a javítani és a finomítani való.

A kutatás alapja a szavak történetének, keletkezésének feltárása. Nem vizsgálunk mást, csak a puszta szót. Nem kellenek a nyelvészek szabályai, szakszavai, mert a nyelvet az iskolázatlan emberek találták ki, és nem a gyakorlati életet alig ismerő városi nyelvészek. A szótörténet logika és nem politika vagy hangtan kérdése.

A Babylon Ősnyelv Akadémia célja az, hogy lelkes segítőkre találjon, akik elméleti és tapasztalati tudásukkal segítik a magyar nyelv rejtelmeit feltárni. Minden jó indulatú véleményre szükség van, mert sosem tudhatjuk, melyikből lesz szikra vagy megoldás.

Bízom abban, hogy közösen felfogjuk építeni a nyelvünk szerkezetét, és néhány év múlva már nem azt kell olvasnunk az etimológiai szótárakban, hogy a szavaink 90 százalékát más népektől vettük át, hanem azt, hogy a magyar nyelv egy érintetlen gyöngyfüzér, amely magában hordja a múlt fényeit.

(dr. Lónay Gyula)

Az oldal szerzői jogai dr. Lónay Gyulát illetik, a honlapon megjelenő olvasói gondolatokat az olvasó hozzájárulása szerint az író kiadványaiban névvel vagy név nélkül szerepeltetheti.